m3

M3 – Project Award

Persbericht
Gouden driehoek in prak.jk gebracht
Op 20 december 2023 vond de ondertekening plaats van een Defensie Technologie Project
(DTP) voor de ontwikkeling van een mobiele, modulaire munitie neutralisatie (M3) faciliteit.
In het project ontwikkelen AIA-REAS OTS B.V., TNO en Defensie gezamenlijk een veilige en
circulaire ontmantelingsmethode voor overtollige en overdue muniBe, die gerobotiseerd op
locatie kan worden uitgevoerd. Dit leidt voor Defensie tot een effectief en efficiënt gebruik
van munitie opslagcapaciteit en het voldoen aan EU-regelgeving inzake het transport van
gevaarlijke stoffen (EOVA).

Ook kan Defensie hierdoor beter voldoen aan de Defensie
Operationele Energie Strategie (DEOS). Voor AIA-REAS B.V. betekent het M3-DTP een
belangrijke stap in de ontwikkeling van het cradle-to-cradle concept, waarbij nationale grip
wordt verkregen op de volle breedte van de munitie life cycle keten, met als doel het
bewerkstelligen van productie- en leverzekerheid voor Defensie.
Het M3-DTP brengt de gouden driehoek in praktijk: Defensie werkt samen met een bedrijf en
een kennisinstituut om een Defensie behoefte te vervullen.

Namens Defensie ondertekende Kolonel drs. Kools (Commit – Hoofd Afdeling Algemene
Inkoop en Verkoop) het M3 DTP-contract met de heren Zondervan en Van Riel van AIA-REAS
OTS B.V. Dit bedrijf is een joint venture van Artillerie Inrichtingen Armaments B.V. en REASeuro
B.V. en werd specifiek opgericht met als doel het uitvoeren van het M3-DTP. Gelijktijdig
tekende AIA-REAS OTS B.V. een contract met TNO, dat als subcontractor zal deelnemen aan
het M3-DTP. Het project heeft een omvang van circa 1 miljoen Euro, waarvan Defensie twee
derde deel bijdraagt en AIA-REAS OTS B.V. een derde deel bijdraagt.