elsevier

Het Grote Defensie Verkiezingsdebat: de lessen van Oekraïne

Op dinsdagmiddag 7 november 2023 houdt de redactie van EW een verkiezingsdebat in het H’ART Museum in Amsterdam (voorheen Hermitage Amsterdam) over de toekomst van Defensie en de plannen van het nieuwe kabinet.

Onze CEO Gerard Zondervan vind het een enorme eer om aanwezig te mogen zijn als 1 van de plenaire sprekers, gedurende deze middag.

Aan de orde komen onder meer vragen als:

  • Wat hebben de nationale defensieorganisaties in Europa geleerd van 20 maanden Russische agressie tegen Oekraïne?
  • Wat zijn de gevolgen voor Europa nu de Verenigde Staten laten blijken slechts één oorlog tegelijk te willen voeren?
  • Hoe kan worden gewaarborgd dat minimaal 2 procent van het bbp blijvend aan internationale veiligheid wordt besteed? En moet het niet naar 4 procent gezien de keuze van de Verenigde Staten?
  • Moet de Europese Commissie worden uitgebreid met een Defensie Commissaris? Hoe kan worden gerealiseerd dat Europese defensiesamenwerking niet alleen met de mond wordt beleden?

Met als deelnemers:

Luitenant-admiraal Rob Bauer, als voorzitter van het NAVO Militair Comité de hoogste militair bij de NAVO in Brussel

Raymond Knops, voorzitter van de stichting Nederlandse Industrie voor Defensie en Veiligheid

Politici Nathaly Boelhouwer (voormalig marine-officier en Kandidaat-Kamerlid NSC), Kati Piri (Kamerlid GL-PvdA), Gijs Tuinman (drager van de Militaire Willemsorde en Kandidaat-Kamerlid BBB), Peter Valstar (Kamerlid VVD), Derk Boswijk (Kamerlid CDA) en Martijn Hagoort (nummer 5 op de kandidatenlijst van Volt). Allen op 22 november verkiesbaar.